"Tibet. Kroniek van het dak van de Wereld"

van Jean-Paul Desimpelaere en mmv Kris Peeraer

Uitgeverij EPO, Antwerpen, oktober 2009  isbn : 9789064454790 · 2009 · paperback (15 x 22,5 cm) - 256p. - met meer dan 50 vierkleurenillustraties en kaarten · prijs : € 20.00

 

Tibet is een van de grote raadsels gebleven, ook in tijden van globalisering. Afgelegen en ver weg van de wereld, zorgde het voor mythes en legenden die nu nog voortleven : Tibet als een vriendelijk feodaal paradijs van pure zuiverheid. Historici deden weinig om deze mythes te duiden, enkelen voegden er zelfs nieuwe aan toe. Zo werd het onmetelijke Tibet, dat maar een paar miljoen mensen herbergt, een naam die polemiek opwerpt. Maar hoe is het land achter die polemiek ?

"Tibet : au-delà de l’illusion"

Par Jean-Paul Desimpelaere et Elisabeth Martens

Editions ADEN, mai 2009 265 pages, 10€ jeudi 11 juin 2009

Le livre est composé de trois chapitres qui, chacun se focalise sur un thème particulier.